İşyeri Hekimi Hizmeti
İşyeri hekimleri tüm muayene, raporlamalar ve ilgili birimler ile yapılan yazışmaları kaydederler ve bu bilgiler belli periyotlarla işyerleri ile paylaşılır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde İSG Katip Sistemi üzerinden yapılacak tüm sözleşmeler FİRMAMIZ tarafından takip edilerek, firmalara güncel bilgi aktarılır.

İş yeri hekiminin görevleri

Rehberlik ve danışmanlık
Sağlık gözetimi
Eğitim ve bilgilendirme
İlgili birimlerle işbirliği
Rehberlik ve Danışmanlık

İşyeri Hekimi

İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak ve alınan kararların takibini yapmak.
Yıllık çalışma planı hazırlamak
İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmalarını sağlamak
İş güvenliği uzmanı öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık tedbirleri almak ve takip muayenelerini yapmak
Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş, emzirme odası, soyunma odası, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak ve ilgili kişilere önerilerde bulunmak.
İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
Gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak, alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.

Sağlık Gözetimi

Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak.
Tüm çalışanların sağlık gözetimini yapmak.
Sağlık gözetimi konusunda çalışanları bilgilendirmek ve rızalarını almak ve tıbbı kayıtları tutmak.
Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak ve işyeri eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek.
Hassas risk gurupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin uygun işe yerleştirmeleri için gerekli girişimleri yapmak.

Eğitim ve Bilgilendirme

İşyerinde ilkyardım ve acil müdahele hizmetlerinin organizasyonu ve bu konular ile ilgili eğitim vermek.
Çalışanlara genel sağlık, hijyen, ergonomi, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma konularında eğitim vermek

İlgili Birimlerle İşbirliği

İşyeri hekimi işin yürütülmesi sırasında mevzuatlarda belirtilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer ilişkili resmi kurumlarla uyumlu çalışır.

ULAŞIM & İLETİŞİM

  • ATATÜRK Mahallesi Erdal İnönü Cad no 25 B Blok Daire 2 Narlıdere İzmir

  • 05305605139
  • 05305605139
  • irfantoz@gmail.com

İZMİR MOBİL SAĞLIK DANIŞMANLIK


Mobil Sağlık Hizmetleri İşyerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin de yapılması yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir. Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.

İZMİR MOBİL SAĞLIK DANIŞMANLIK Portör muayenesi, sağlık taramaları, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tetkikleri, akciğer grafisi, kulak odiosu vb. gibi tüm sağlık hizmetlerini uzman kadrosu ile vermektedir.

TETKİKLER VE YENİLENME SÜRELERİ Akciğer Grafisi En az yılda bir defa
Gaita Kültürü Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir defa
Boğaz ve Burun Kültürü Staphylococus aureus yönünden, en az yılda bir defa
Dışkının Mikroskobik İncelenmesi Entemoeba histolytica kistleri, Giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları, yönünden En az 6 ayda bir defa

Ulaşım & İletişim

DR.İRFAN TÖZ
  • ATATÜRK Mahallesi Erdal İnönü Cad no 25 B Blok Daire 2 Narlıdere İzmir

  • 05305605139

  • 05305605139

  • 05305605139

Hakkımızda

İşyerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin de yapılması yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir. Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır. İZMİR MOBİL SAĞLIK DANIŞMANLIK portör muayenesi, sağlık taramaları, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tetkikleri, akciğer… >> Devamı