Gezici İşçi Sağlığı Araçlarının Amaçları

Ekonomik, nitelikli, kaliteli, hızlı ve güvenilir iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin götürülmesi,
İşçi sağlığı alanında koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin verilmesi,
İşverenin yasal yükümlülüğü kapsamında olan işe giriş ve periyodik muayenelerin iş yerlerinde yapılarak iş günü ve iş gücü kayıplarının önlenmesi,
Meslek hastalıkları tanısı için gereken tetkiklerin prosedürlere tam olarak uygun yapılmasıyla meslek hastalıklarının erken tanısının konulması,
İş yeri risk değerlendirilmesinin yapılması,

Bünyemizde Hizmet Veren Gezici İşçi Sağlığı Araçları

İşçi Sağlığı Akciğer tarama aracı
İşçi Sağlığı Tıbbi Laboratuvar aracı
İşçi Sağlığı (odyometri)İşitme testi Tarama aracıdır.
Gezici İşçi Sağlığı araçlarında doktor, hemşire, laboratuvar teknikeri /teknisyeni şoför ve teknisyenden oluşan sağlık personeli çalışmaktadır.

Gezici İşçi Sağlığı Akciğer Tarama Araçları

Gezici İşçi Sağlığı akciğer tarama araçları ile mesleki akciğer hastalıklarının taraması yapılmaktadır.
Gezici İşçi Sağlığı akciğer tarama araçlarında; çalışanların muayenesi, solunum fonksiyon testi (SFT) ,elektronik kardiyografi (EKG),Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO)standartlarına göre akciğer ve diğer röntgen filmlerinin çekimi ve tıbbi laboratuar tetkiki yapılacaklardan kan alımı hizmeti verilmektedir.
Gezici işçi sağlığı kalp-akciğer tarama araçlarında dijital X-Ray sistemi ile çalışmakta olup, röntgeni çekilen kişi çekim sırasında konvansiyon el X-Ray sistemlerine göre daha düşük dozda röntgen ışınına maruz kalmaktadır. Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO)standartlarına göre çekilen akciğer röntgen filmleri, çekiminden 5 saniye sonra medikal ekranda görüntülenerek kalite kontrolü yapılabilmekte ve gerektiğinde kişi giyinmeden çekim tekrarlanabilmektedir.

Filmler Ankara merkezimizdeki kayıt sisteminde saklanmaktadır. Böylece ileriki zamanlarda aynı işyerlerinde gerçekleştirilecek olan sağlık taramalarında çekilen röntgen filmlerini önceki filmler ile karşılaştırma imkânı bulunmakta olup, çalışanların takibi ve sağlık değerlendirmeleri daha nitelikli şekilde yapılabilecektir.

Gezici İşçi Sağlığı Tıbbi Laboratuvar Araçları

Gezici İşçi Sağlığı tıbbi laboratuar araçları ile çalışanların sağlık muayenesi, vücut boy –kilo indeksi ölçümü, kan alma, biyolojik risk etmenlerinin tayini ve tıbbi laboratuar tetkikleri yapılmakta olup öncelikle meslek hastalıkları ve diğer sağlık taramaları gerçekleştirilmektedir.

İşverenin yasal olarak her çalışanı ile için yaptırmakla yükümlü olduğu periyodik muayene kapsamında, istenebilecek birçok tıbbi laboratuar tetkiki gezici iş sağlığı tıbbi laboratuar araçlarında yapılabilmektedir.

Gezici İş Sağlığı tıbbi laboratuar araçlarında yapılamayan tıbbi laboratuar tetkikleri için alınan numuneler numune taşıma standartlarına uygun soğuk zincir kurallarına göre numune taşıma aracımız ile Ankara merkez laboratuarımıza ulaştırılmakta ve gerekli laboratuar çalışmaları bu laboratuarımızda gerçekleştirilmektedir.

Gezici İşçi Sağlığı İşitme Tarama Araçları

Gezici İşçi Sağlığı işitme tarama araçları ile çalışanların iş yerlerindeki gürültüye bağlı olarak meydana gelebilecek mesleki işitme kayıplarının tespitine yönelik işitme testi taramaları yapılmaktadır.
İşitme testi, gezici işçi sağlığı işitme tarama araçlarında bulunan sessiz kabinlerde yapıldığı için işyeri ortamında yapılan işitme testine göre daha doğru ve güvenilir sonuçlar vermektedir. İşitme testi taramaları sayesinde mesleki işitme kayıpları erken dönemde tespit edilmekte ve önlem alınabilmektedir.

ULAŞIM & İLETİŞİM

  • ATATÜRK Mahallesi Erdal İnönü Cad no 25 B Blok Daire 2 Narlıdere İzmir

  • 05305605139
  • 05305605139
  • irfantoz@gmail.com

İZMİR MOBİL SAĞLIK DANIŞMANLIK


Mobil Sağlık Hizmetleri İşyerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin de yapılması yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir. Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.

İZMİR MOBİL SAĞLIK DANIŞMANLIK Portör muayenesi, sağlık taramaları, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tetkikleri, akciğer grafisi, kulak odiosu vb. gibi tüm sağlık hizmetlerini uzman kadrosu ile vermektedir.

TETKİKLER VE YENİLENME SÜRELERİ Akciğer Grafisi En az yılda bir defa
Gaita Kültürü Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir defa
Boğaz ve Burun Kültürü Staphylococus aureus yönünden, en az yılda bir defa
Dışkının Mikroskobik İncelenmesi Entemoeba histolytica kistleri, Giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları, yönünden En az 6 ayda bir defa

Ulaşım & İletişim

DR.İRFAN TÖZ
  • ATATÜRK Mahallesi Erdal İnönü Cad no 25 B Blok Daire 2 Narlıdere İzmir

  • 05305605139

  • 05305605139

  • 05305605139

Hakkımızda

İşyerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin de yapılması yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir. Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır. İZMİR MOBİL SAĞLIK DANIŞMANLIK portör muayenesi, sağlık taramaları, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tetkikleri, akciğer… >> Devamı